Dukat för hästfest i Göteborg

Dukat för hästfest i Göteborg

Idag är första tävlingsdagen på EM i ridsport med Ullevi som huvudarena. Abako har haft flera olika roller under planeringen av jätteevenemanget.

– Vi har gjort evenemangsplaner av olika slag. Vi har lyssnat på dem och sammanställt och åskådliggjort deras tankar. Vi har fått allt på pränt och tagit fram olika ritningar och underlag som har behövts för att göra idéerna till praktisk verklighet, säger Andreas Lindblad, arkitekt på Abako.

Han har arbetat med en mängd olika frågor. Var ska stallarna ligga? Vilken väg ska hästarna åka när de flyttas från Heden till Slottsskogen? Hur bra ser man från olika delar av Ullevis läktare?

– Vi gjorde omfattande siktstudier och analyserade hela stadion inför biljettförsäljningen. Vi tog reda på från vilka stolar man skulle kunna se tillräckligt av ryttarna och inte bli skymd av ett tält på innerplanen eller något annat.

27 000 åskådare får nu rum under tävlingspassen. De får uppleva något helt nytt. Ullevi har under sin nästan 60-åriga historia aldrig förut varit tävlingsplats för hästsport.

Hur skulle evenemangsarenan se ut när löparbanor och gräsplan fick ge plats till en manege med hopphinder, växter, hästar och tält? Detta behövde EM-arrangörerna få tydliga bilder av redan för några år sedan. GotEvent gav Abako uppdraget att visa hur Ullevi skulle se ut som ridsportarena.

– Vi fick enkla skisser på förutsättningarna. Vi visualiserade och våra visualiserare lämnade bilder efter hand, berättar Abako-arkitekten Birgitta Holmström, och fortsätter:

– De behövde ha bilderna på olika möten för att tydligt kunna visa sponsorer och andra intressenter hur EM-arenan skulle komma att se ut. Alla har inte förmågan att läsa av skisser och ritningar, men bilder kan alla förstå. Det var intressant att ta del av hur man med hjälp av en bild kan resonera om behov och innehåll. Från vår sida är det relativt enkelt att lägga till olika detaljer som flaggor och reklamvepor. Man kommer verkligheten väldigt nära, vilket är vårt uppdrag.

Ridsport-EM pågår fram till söndag 27 augusti.

Uppdrag: Att på olika sätt stötta organisationen för ridsport-EM under planeringen av evenemanget. Abakos arbete har bland annat inneburit att göra visualiseringar, ritningar och evenemangsplaner, siktstudier på Ullevi, samordning och planering av tillfälliga strukturer och lokaler.

Beställare: GotEvent.

Abako-medarbetare i projektet: Birgitta Holmström (arkitekt), Andreas Lindblad (arkitekt).

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare