Arkitekten som färgsatt 100 000 sittplatser

Arkitekten som färgsatt 100 000 sittplatser

Som inredningsarkitekt har Birgitta Holmström medverkat i projekt som Scandinavium, Ullevi, universitet och bibliotek. Nu ser hon tillbaka på en lång karriär som ofta präglats av sittande miljöer.
– Jag ser på stolar som skulpturer anpassade för människor.

Efter 40 år i yrket, de allra flesta genomförda på ABAKO, har Birgitta Holmström många minnen. Men det finns en specifik och återkommande situation som alltid varit speciell.
– När jag besöker en byggnad eller plats som är helt klar och färdig att tas i bruk. Då ser jag hur mina idéer har blivit verklighet och det är som om jag plötsligt befinner mig i mitt eget huvud och återupplever mina idéer.
Som inredningsarkitekt har Birgitta alltid haft en speciell relation till stolar.
– Stolar som har ett uttryck och fungerar i rätt miljö har alltid intresserat mig. Jag har nog gestaltat 100 000 sittplatser.
Bland projekten kan bland annat läktarstolar på Ullevi och Scandinavium nämnas, liksom stolar till skolor, matsalar, resecentra och väntrum.
– Ullevi har en särskild plats i mitt hjärta. Där har jag givit 44 000 stolar en färgsättning som jag tycker håller än idag och som kännetecknar Göteborg på något vis.

Hur har då idéer och tankar om inredning blivit till verklighet i alla projekt genom åren? Svaret kommer snabbt.
– Det dyker ju inte upp av sig självt. Man tänker fram och uttrycker sig genom visualisering och inspirationsbilder för att förmedla miljöer till alla andra som är inblandade i projektet. Att arbeta med gestaltning på ABAKO, oavsett om det rört sig om konstruktion eller komplexa miljöer, har varit fantastiskt stimulerande.
I april kliver Birgitta ut genom arkitektdörren för gott, men flera andra dörrar står öppna framöver.
– Jag har alltid haft ett engagemang inom konstnärlig verksamhet och är ordförande i Göteborgs konstnärsklubb. Det intresset kommer jag fortsätta med. Familjen har också ett gammalt 1700-talshus på Österlen som vi renoverar när vi har tid och råd. Alla hus har en själ och jag har lärt mig mycket om trakten och vår historia genom det huset, säger Birgitta. Avslutningsvis lyfter hon inredningsarkitekternas betydelse i framtiden.
– Jag önskar att det utbildas fler inredningsarkitekter än vad som är fallet idag. Behovet av fördjupad kunskap inom form, möbler och detaljer är stort!
Tant2större

www.birgittaholmstrom.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare