Abako formar Östras nya infrastruktur

Abako formar Östras nya infrastruktur

Lokaler för kök, labb, forskning och utbildning, bårhus, drift, verkstäder, gods- och läkemedelshantering – och olika transportsystem. Ett storsjukhus kräver en komplex infrastruktur. Abako och Link arbetar med utformningen av Östra Sjukhusets nya försörjningskvarter.

Östra Sjukhuset i Göteborg genomgår stora ny- och ombyggnationer. Abako ritade den nya akutmottagningen som med sin nyskapande planlösning öppnades 2015. Nu pågår arbetet med att skapa nya system och lokaler för sjukhusets tekniska och fysiska försörjning – och att samla allt i ett och samma kvarter.

– Man ska komplettera det befintliga servicehuset där personalrestaurang, sjukhuskök och godsmottagning finns idag med en lika stor tillbyggnad. Där ska sjukhusköket placeras ihop med nya verksamheter som laboratoriemedicin, bårhus och läkemedelshantering, berättar arkitekten Malin Kadesjö. Hon är en av fyra medarbetare från Abako i projektet.

– Det är ett komplext projekt som omfattar mängder av skilda verksamheter och funktioner som behövs för att sjukhuset ska fungera. Utöver dem jag redan har nämnt är det exempelvis miljöstation, driftslokaler, datahall, simulatorcentrum för träning av operationer och lokaler för forskning, utbildning och utveckling.

Vården utvecklas snabbt och behoven av materialförsörjning ändras. SU Östras gamla automatiska system för transporter av mat, gods och avfall har funnits sedan sjukhuset byggdes för mer än 40 år sedan. Det ska nu ersättas. Bland annat blir det automatiska truckar, rörpost för mindre föremål och ett system med vakuumsugar för bortforsling av sopor och smutstvätt.

Detta är det första uppdraget som Abako Arkitektkontor gör tillsammans med partnern Link Arkitektur inom det gemensamma ramavtalet med Västfastigheter (Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare).

– Vi är en arbetsgrupp på åtta personer, hälften från Link och hälften från Abako. Det är väldigt roligt och känns som att vi har stor nytta av varandra, säger Malin Kadesjö.

Fram till början av hösten pågår arbetet med programhandling. Systemhandling ska vara klar till sommaren 2018.

 

Klicka här för att läsa mer om andra vårdbyggnadsprojekt som Abako arbetar med.

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare