5 måsten för hållbar arkitektur

5 måsten för hållbar arkitektur

Hur skapar man hållbar arkitektur år 2018? Läs vår ”måste”-lista, där ABAKOS Viktor Isaksson valt ut både klassiska och mer nyskapande faktorer.

1. Goda exempel

Hur bra en byggnad än är ur hållbarhetsperspektiv, blir den betydligt bättre om den inspirerar någon att bygga en liknande eller bättre lösning. Studier visar att en oerhört värdefull social strategi vid miljöinriktade projekt, är att lyfta dem som goda exempel via tidskrifter eller sociala medier.

2. Miljövänliga byggmaterial

Använd material som inte är miljöfarliga att producera, montera eller använda. Är materialen förnybara, innebär det i vissa fall en nettoreduktion av atmosfäriskt buret C02. Massivträstommar är ett bra exempel på det.

3. Möjliggörandet av fortsatt liv

Alltför ofta rivs byggnader eftersom de varit för nischade till initialanvändarens behov. Planera redan från start in lösningar för de mest universella behoven, såsom riklig tillförsel av ljus och god ventilation, och möjliggör fria och öppna planlösningar. Då växer byggnaden vidare som en organism som förändrar sig med omgivningen.

4. Prefabricering

Ger mindre spill och förkortar byggtiden på plats. Det resulterar i sin tur i besparingar som möjliggör val av byggmaterial som i vissa fall är dyrare, men mer miljövänliga. Ett exempel är fabriksbyggda väggar med miljösmarta isoleringsalternativ som träull eller wood-foam.

5. Återvinning

En bra byggnad går att plocka isär för direkt återbruk i nya byggnader – en bättre byggnad går att kompostera. Det är vårt ansvar som byggare att undersöka vilka alternativ vi har till klassiska betongkonstruktioner. Dessa konstruktioner riskerar inte bara att ödelägga naturlandskap vid framställningen, utan är även oerhört kostsamma vad gäller energiåtgång och koldioxidutsläpp under framställningsskedet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare